Две подписки внесохме в община Марица

На 21 декември 2020 г, понеделник, внесохме две подписки в община Марица и в областната управа. Подписките са на граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на община Марица.

С двете подписки гражданите на общината настояват за:
С цел предотвратяване на бъдещи огнища на епидемии в Община Марица чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фонда за възстановяване на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за:
1. Урегулиране на общински и държавни терени, намиращи се в съседство с ромските махали в селата на Общината, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи.
2. Строителство на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ по т. 1.

и

С цел предотвратяване на бъдещи огнища на епидемии в Община Марица чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фонда за възстановяване на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за строителство на общински жилища в Общината.

Поради епидемиологичните ограничения за струпване на много хора на едно място подписките бяха внесени от представител на местните граждански инициативи.

Местните граждански инициативи, които инициираха подписките са сформирани във връзка с реализирането на проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”. Той се реализира от „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Off Canvas Menu