Застъпнически проект ще изпълнява ОДФ

От първи октомври Обществен дарителски фод – Стара Загора в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и Сдружение „Институт за градско развитие“ започва изпълнението на проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 72 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда. Нарушението на човешките права и нехуманната практика на изгонване и събаряне да бъде заменена с политика на предоставяне на възможности и перспективи. Резултат от проекта ще бъде промяна на местните политики, насочени към нуждаещи се от достойно жилище в Ст. Загора, Пловдив и Марица: хора под социалния минимум, роми, самотни родители, родители на деца с увреждания, многодетни, сираци, самотни, бедни, лишени от родителски грижи, бездомници

Off Canvas Menu