Заключителна конференция

Конференция „Граждански инициативи за промяна на местните политики”
Дата: 08.03.2021 г.; 09.03.2021 и 11.03.2021
Начален час: 9:30 часа
Място: Конферентна зала на ТПП – Стара Загора, ул. "Г.С.Раковски" 66, гр. Стара Загора

Конференцията се провежда по проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”. Той се реализира от „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Off Canvas Menu