Заключителна пресконференция

Дата: 15.03.2021 г.
Начален час: 11 часа
Място: БТА, бул. „Цар Симеон Велики“ 108, гр. Стара Загора

Пресконференцията е по проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”. Той се реализира от „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Off Canvas Menu