Две подписки внесохме в Община Пловдив

На 21 декември 2020 г, понеделник, внесохме две подписки в Район Източен, централната община на Пловдив и в областната управа. Подписките са на граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив.

С подписите си гражданите на общината настояват за:
С цел предотвратяване на бъдещи огнища на епидемии в Община Пловдив чрез бюджета на Общината за 2021 г. а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фонда за възстановяване на ЕС бъдат предвидени и осигурени и средства за:1.Урегулиране на общински и държавни терени, намиращи се в съседство с квартал Столипиново, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи. 2. Строителство на необходимата улична инфраструктура за новите УПИ по т. 1
и
С цел предотвратяване на бъдещи огнища на епидемии в Община Пловдив чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фонда за възстановяване на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за: 1. Основен ремонт на общинските жилища в район Източен чрез цялостно саниране на съответните жилищни блокове, а също и чрез ремонт на инфраструктурата в междублоковите пространства и прилежащите улици. 2. Строителство на нови общински жилища в район Източен на общински и държавни терени.

Поради епидемиологичните ограничения за струпване на много хора на едно място подписките бяха внесени от представител на местните граждански инициативи.

Местните граждански инициативи, които инициираха подписките са сформирани във връзка с реализирането на проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”. Той се реализира от „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Off Canvas Menu